De 6 p's

Op deze pagina lees je wat de 6 p's marketingmix inhoudt.

Keywords: De 6 p's marketingmix

Verkoopmarkt

Een onderneming richt zich op een bepaalde markt. Dit noemt men een branche of sector.
Vaak zijn er binnen een bepaalde sector een productschap of een Bedrijfschap.
Productschap komt voor in de landbouw, tuinbouw, veeteelt en visserij. Een productschap is gericht op één soort grondstof. Een bedrijfschap wordt opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties en is een gericht op één branche. Een voorbeeld van een bedrijfschap is ‘hoofdbedrijfschap detailhandel’.

 

Segmentatie

Een bepaalde markt of branche is vaak op te delen in marktsegmenten, dit is een afnemersgroep. Een voorbeeld van de markt in segmenten verdelen kan zijn op basis van prijsniveau. Een laag prijsniveau, gemiddeld prijsniveau en hoog prijsniveau. Afhankelijk van het prijsniveau waar de onderneming zich op richt, zal de onderneming ook het product en andere relevante zaken op moeten aanpassen. Dit doe je door een bedrijfsformule te bepalen.

Indien je als ondernemer weet (of hebt besloten) op welk marktsegment jij je gaat richten, stel je een bedrijfsformule samen. Dit doe je met de 6 p’s marketingmix.

 

De 6 p's

6 p’s: Plaats, product, prijs, personeel, promotie en presentatie

 

Product

Het product is dat wat je wilt aanbieden. Je kunt ook diensten aanbieden, zoals het uitvoeren van een administratie als je bijvoorbeeld boekhouder bent. Het gaat dus om een product of dienst en de kwaliteit die eraan verbonden is.

Lees verder over het product

Prijs

Dit is de prijs waartegen je het product of dienst aanbiedt. Vaak hangt de prijs ook samen met de kwaliteit die het product heeft. De prijs is een belangrijke factor voor het slagen van de onderneming. Een te hoge prijs schrikt potentiële klanten af maar ook kan een te lage prijs de potentiële klanten afschrikken. Bij een lagere prijs wordt immers vaak gedacht dat het product van lagere kwaliteit is.

Lees verder over de prijs

Plaats

De eerste p van de 6 p's marketingmix is de plaats. De plaats betekent dat je een locatie bepaalt waar de onderneming zich zal vestigen. Ook kan het zijn dat je ervoor kiest om alleen online te verkopen. Dan zal je bijvoorbeeld vanuit huis kunnen werken of een kantoorpand.

Lees verder over het plaats

Personeel

Het personeel dat je gaat inzetten om de producten of diensten te verkopen. Dit hangt vaak samen met het opleidingsniveau en ervaring van personeel die je gaat inzetten. In een snackbar zullen er met name mensen met minder werkervaring werkzaam zijn dan bij een luxe restaurant. Het personeel is het visitekaartje van de onderneming dus zeer belangrijk om te verkopen.

Lees verder over het personeel

Promotie

De manier waarop de onderneming het product of dienst promoot. Bijvoorbeeld door reclame te maken via dagbladen of juist via internet.

Lees verder over de promotie

Presentatie

De manier waarop het product of dienst wordt gepresenteerd aan de klanten. Dit begint met de huisstijl van de onderneming. Wat voor uitstraling geef je het product. Dit begint al bij de voorzijde van het pand waar de onderneming in is gevestigd. Daarnaast zijn ook kleurgebruik, lettertype en het bedrijfslogo zeer belangrijk.

Voorbeeld:

De Albert Heijn presenteert de producten in schappen (luxere uitstraling). De Aldi presenteert de producten op pallets in grootverpakkingen (prijsstunter).

Lees verder over de presentatie

People, planet, profit

People: Met welk personeel kennis, ervaring, klantgerichtheid van je personeel.

Planet: Wat zijn de gevolgen voor het milieu die je organisatie veroorzaakt.

Profit: De onderneming moet winst maken om op langere termijn te kunnen blijven bestaan.

Marktonderzoek

Een onderneming kan marktonderzoek verrichten om vast te stellen welk koopgedrag de (potentiële) afnemers hebben.
Doel: 1) Wie zijn je klanten 2) Waar zitten je klanten 3) Wat zijn ze bereid te betalen voor het product en wat voor product willen ze (prijs-kwaliteit verhouding).

Hoogconjunctuur Indien er goede economische omstandigheden zijn spreken we van een hoogconjunctuur. De afnemers zijn dan vaker bereid een hogere prijs voor een product te betalen. Voor een ondernemer dus zeer relevant om zijn werkzaamheden te starten of uit te breiden in economisch goed omstandigheden.
CBS –Centraal Bureau voor de Statistiek - stelt achteraf de groeicijfers vast. (ook werkloosheid, demografie etc)
CPB – Centraal Plan Bureau - Maakt schattingen voor de toekomstige economische groei (raming). Etc.

Shares