Marketingmodellen

Marketingmodellen

Marketingmodellen In een marketingplan worden meestal verschillende marketingmodellen gebruikt. Ieder marketingmodel brengt een verschillend aspect van een onderneming in beeld op een gestructureerde wijze. De marketingmodellen zijn geen harde werkelijkheid maar het zijn meer denkmodellen of raamwerken om richting te geven aan een onderneming. Afhankelijk van het type organisatie kan een deel van een marketingmodel…

Lees meer