Marketingmix personeel
marketingmix personeelMarketingmix personeel

Personeel is een zeer belangrijke factor voor het succes van een onderneming. In veel literatuur wordt er ook wel gesproken over “human capital”. Dit betekent dus het menselijk kapitaal, die onmisbaar is binnen een organisatie. Door een goed personeelsbeleid te voeren binnen een organisatie trek je goed en gemotiveerd personeel aan. Ook kun je personeel langer behouden en heb je minder ziekteverzuim.

Belangrijke selectiecriteria voor personeel zijn: leeftijd, ervaring, opleiding, sociale vaardigheden of competenties.

Goed personeelsbeleid kun je realiseren door de volgende zaken:Wet- en regelgeving

Zorg ervoor dat je als werkgever aan de relevante wet- en regelgeving voldoet. Dit is niet alleen om het personeel te motiveren maar ook ter voorkoming van boetes en gerechtelijke procedures. Belangrijke wetgeving met betrekking tot het personeelsbeleid is de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), de arbeidsovereenkomst en het ontslagrecht.

Werkomgeving

Het is belangrijk om goed voor je personeel te zorgen. Dit betekent dat je een goede en veilig werkomgeving moet verzorgen voor het personeel. Dit voorkomt onvrede, ongelukken, ziekteverzuim en boetes.

Eerlijk belonen

Als je werkt wil je graag beloond worden. Onderzoek toont aan dat een salarisverhoging op langere termijn niet leidt tot een hogere productiviteit. Het salaris is dus niet het belangrijkste maar een te laag salaris kan wel zorgen voor ongemotiveerde medewerkers (en dus lagere productiviteit). Een goed beleid omtrent het belonen kan onvrede voorkomen. Beloon volgens de CAO, beloon medewerkers ongeveer gelijkwaardig, marktconform belonen en daarnaast kan een prestatiebonus toegepast worden.

Gelijkwaardig behandelen

Niet alleen in salaris is gelijkwaardig behandelen belangrijk, maar ook in functie (promotie) en ook de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Daarnaast hebben medewerkers vaak behoefte aan inspraak in de organisatie. Dit kun je bijvoorbeeld creëren door periodiek een overleg te organiseren waar medewerkers voorstellen kunnen doen.

Daarnaast is het van belang om periodiek het functioneren van de medewerker te evalueren door beoordelings- en functioneringsgesprekken. Bijvoorbeeld ieder halfjaar. Dit kan vervolgens gekoppeld worden aan promotie, salarisverhogingen of bonussen. Een medewerker die minder presteert kan tijdens de beoordelings- en functioneringsgesprekken aangesproken worden en er kunnen verbeter voorstellen gedaan worden. Vervolgens kan er een verbetertraject gestart worden.

Zoals zojuist beschreven zijn er verschillende facetten voor goed personeelsbeleid. Bovenstaande is slechts een summiere weergaven van de mogelijkheden. Per organisatie zijn er verschillende mogelijkheden en voorkeuren. Belangrijk is goed luisteren naar het personeel.