Marketingmix product
Marketingmix productMarketingmix product

Onder de eerste p van de 6p’s valt het product. Het is niet altijd een product die en bedrijf verkoopt en daarom valt een dienst ook onder deze categorie van de 6p’s. Met het product wordt bedoeld het product zelf, de verpakking en ook de service die erbij geboden wordt. Als je als ondernemer een product gaat of wilt gaan verkopen is het verstandig om hier goed over na te denken. Je zult in een bepaalde behoefte van bepaalde afnemers gaan voorzien. Dit betekent dus dat jouw product toegevoegde waarde moet gaan leveren voor deze potentiële klanten. In veel markten is de concurrentie hevig en daarom zullen alle aspecten van de 6p’s goed op elkaar aangesloten moeten worden.

Als je een fysiek product gaat aanbieden dan begin je als eerste met de functie en de kenmerken te beschrijven, zoals afmetingen, gewicht, stof, materialen etc. Vervolgens ga je nadenken over de verpakking, merknaam, garantie en de service. Je beschrijft de instrumentele en expressieve eigenschappen van het product. Deze eigenschappen dienen bij de doelgroep aan te sluiten, zodat deze de juiste ervaring/gevoel bij het product krijgen.

Instrumentele eigenschappen – Dit zijn het product, techniek, merkimago of vormgeving.
Expressieve eigenschappen – product eigenschappen zoals geluk, status en gezelligheid.

 

Assortimentsopbouw belangrijk?

Bij de marketingmix product is niet alleen één enkel product belangrijk. Het gaat om het volledige assortiment. Een supermarkt die bijvoorbeeld geen brood zou verkopen krijgt aanzienlijke minder klanten. Door een breed en diep assortiment aan te bieden speel je in op de behoefte van de klant. Het uitbreiden van een assortiment noemen we parallellisatie. Dit is het tegenovergestelde van specialisatie waar je op een aanzienlijk kleiner assortiment richt. Door goed na te denken over het assortiment is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd.
  

Levenscyclussen product

Een ondernemer biedt een bepaald assortiment aan. Een ondernemer kan zelf een product vervaardigen maar ook een handelsbedrijf zijn. Het is raadzaam om periodiek na te gaan in welke levenscyclussen de producten zich bevinden, zodat de opbrengsten in de toekomst ook gegenereerd zullen worden. Een handig hulpmiddel hiervoor is de Boston Consultancy Group Matrix. In deze matrix worden de levenscyclussen van de producten in vier categorieën geplaatst te weten de star, cash cow, question marks en dogs. Door alle producten in te delen kan het zijn dat je als ondernemer je strategie moet aanpassen.

Lees verder over de BCG-matrix

 

Productverbetering

Als je te maken hebt met een product die minder is gaan verkopen kan je overwegen om het product te verbeteren. In principe zorg je ervoor dat het product weer gaat voldoen aan de huidige eisen van de markt of dat je ervoor zorgt dat je voor de markt uitloopt (trendsetter). Het is in sommige gevallen mogelijk om met een kleine investering toch al een forse verbetering betekenen voor het product. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van de verpakking van een product. Het product voldoet dan wel aan de eisen van de markt, alleen het gevoel is nog niet voor alle potentiële kopers voldoende.

Ook kan het zijn dat je verdere aanpassingen zult moeten doorvoeren. Als je de technische eigenschappen gaat aanpassen kan het zijn dat de ervaring van de klanten aanzienlijk verbetert. Dergelijke aanpassingen kun je eenvoudig in kaart brengen door goed naar je klanten te luisteren. Je kunt enquêtes houden of interviews. Daarnaast is ook de klachtenregistratie een goed middel om productverbeteringen door te voeren.