Marketingmix
Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het wordt door marketeers vaak toegepast bij de implementatie van geformuleerde strategie en kan daarom een belangrijk onderdeel vormen van het marketingplan.
Er worden verschillende marketingmixen beschreven in de literatuur. 4 p’s, 5 p’s, 6 p’s en 7’s.

De 4 p’s

Edmund Jerome McCarthy, hoogleraar in de marketing bedacht in de jaren 60 de 4 p’s. Edmund bedacht dat er vier elementen belangrijk waren om een product succesvol te verkopen. Dit was het product, de prijs van het product, de promotie van het product en de plaats waar het product verkocht wordt. De 4 p’s werden de marketinginstrumenten genoemd. Door deze marketinginstrumenten te gebruiken, in te vullen en met elkaar af te stemmen was de basis gevormd om een succesvol marketingplan te maken.

Product
Dit is het product of de dienst daar waar het om draait in de organisatie. Breder omschreven spreekt men van productbeleid. Naast het product gaat het ook om de verpakking, merknaam, het image. Dit zijn de producteigenschappen.Shares