Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het wordt door marketeers vaak toegepast bij de implementatie van geformuleerde strategie en kan daarom een belangrijk onderdeel vormen van het marketingplan.
Er worden verschillende marketingmixen beschreven in de literatuur. 4 p’s, 5 p’s, 6 p’s en 7’s.

De 4 p’s

Edmund Jerome McCarthy, hoogleraar in de marketing bedacht in de jaren 60 de 4 p’s. Edmund bedacht dat er vier elementen belangrijk waren om een product succesvol te verkopen. Dit was het product, de prijs van het product, de promotie van het product en de plaats waar het product verkocht wordt. De 4 p’s werden de marketinginstrumenten genoemd. Door deze marketinginstrumenten te gebruiken, in te vullen en met elkaar af te stemmen was de basis gevormd om een succesvol marketingplan te maken.

Product
Dit is het product of de dienst daar waar het om draait in de organisatie. Breder omschreven spreekt men van productbeleid. Naast het product gaat het ook om de verpakking, merknaam, het image. Dit zijn de producteigenschappen.

Prijs
De prijs is een belangrijke factor voor de verkoop van een product. Een te hoge prijs kan ervoor zorgen dat er geen verkopen plaatsvinden, daarentegen kan een te lage prijs ook slechte verkoop tot gevolg hebben. Een te lage prijs kan de indruk wekken dat een product van lagere kwaliteit is. Daarnaast wensen vele consumenten exclusiviteit van een product. Een hogere prijs zorgt juist voor een hogere exclusiviteit en kwaliteitservaring.

Promotie
De promotie geeft aan op welke wijze een product wordt aangeboden door de producent/verkopen. Dit kan zijn via een verkoopkanaal zoals het internet of juist door het product in een winkel te verkopen (te promoten).

Plaats
Met de plaats wordt de locatie van vestiging bedoeld. Indien er een fysieke winkel is, wordt deze dan in het centrum gevestigd of juist op een industrieterrein. Als je onderneming een internet bedrijf is moet ook een vestigingsadres zijn. Dit kan vanuit huis maar ook vanuit een bedrijfspand, waardoor ook het afhalen van producten mogelijk kan zijn. Bij de plaats zijn verschillende factoren van belang. Bezoekers die toevallig voorbij lopen (locatie centrum), parkeer gemak (locatie industrieterrein), lage huurkosten (vanuit huis of afgelegen), makkelijk bereikbaar (bij een station of afslag van een autosnelweg.

 

 

 Wat is de marketingmix?

Aan de marketingmix zijn vervolgens nog personeel en presentatie toegevoegd. 

Personeel
Met de factor personeel wordt onder andere bedoeld, de leeftijd, opleidingsniveau en verzorging van het personeel. Met de keuze van het personeel moet al bij de sollicatieprocedure rekening gehouden worden, zodat er een goed en passend team in dienst wordt genomen van het bedrijf.

Presentatie

Met de presentatie wordt bedoeld de wijze waarop een product gepresenteerd wordt. Dit is onder andere de verpakking, zowel de kleuren, kwaliteit van de verpakking als lettertype. Daarnaast heeft de presentatie betrekking op de uitingen zoals reclame. Denk ook aan het presenteren van het product in een luxe winkel of juist in zoveel mogelijk winkels.